ELIGE TU IDIOMA
Close
DİL
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia PacificEnerji Depolama Çözümleri资源 1.png

1. Hibrid Çözümler


Şebekeye bağlantı ve yedekleme işlevi entegre
Özellikle yeni monte edilmiş sistemler için tasarlanmış


1.1 Tipik Uygulama

Gündüz PV (fotovoltaik) dizisinden elektrik, kişinin iç tüketimini optimum duruma getirmek için kullanılır. Fazla güç bataryaları şarj eder ve bunların gücü gece yükleri besler. Depolama sayesinde iç tüketim %95'e ulaşabilir.
Yoğun zamanlarda devreye girmeden faydalanın: Şarj ve deşarj süresini ayarlayarak batarya off-peak tarife zamanlarındaoluşturulan elektrik kullanılarak şarj edilebilir ve yoğun saatler sırasında yükleri karşılamak üzere deşarj edilebilir (şebeke yönetmelikleri izin verirse).
Kritik yükler için yedekleme sağlayın: İnverterin yedekleme tarafına bağlanan buzdolabı, yönlendirici, lamba, bilgisayar ve diğer kritik uygulamalar gibi yükler, şebeke arızası olduğunda güç alabilir. Sistem, yedekleme moduna otomatik olarak 10 milisaniye içinde geçebilir.

Sistem Kablolama ve Çalışması

Hibrid inverterler enerji depolama sistemlerinin temelidir ve şu unsurları tek bir ünite halinde birleştirirler: MPP izleyiciler, güç inverteri, batarya şarj ve deşarj işlevi, BMS iletişimi ve bypass ve yedekleme işlevi. GoodWe'nin hibrid portföyü çok sayıda mesken tipi ve küçük ticari senaryolar için kusursuz uyum sağlar.


资源 2.png


Çalışma Modları
Son kullanıcıların PV Master Uygulamasında seçebileceği üç temel mod vardır.
Genel Mod: Gündüz PV sistemin oluşturduğu güç şu sırayla kullanılır: Önce ana yükleri besleyin; ikinci olarak bataryayı şarj edin ve üçüncü olarak fazla gücü şebekeye dışa aktarın. Geceleri batarya yüklere güç sağlar. Eğer bataryalardan güç besleme yeterli değilse sistem, yükleri beslenmiş durumda tutmak için otomatik olarak şebekeye geçecek şekilde tasarlanmıştır.
Yedekleme Modu: Bu modda batarya sadece şebeke arızası olduğunda bir yedekleme güç kaynağı olarak kullanılır ve şebeke çalıştığı sürece bataryalar yüklere güç vermek için kullanılmaz. Batarya, PV sisteminin oluşturduğu güçle veya şebekeden şarj olacaktır.
Ekonomik Mod: Müşteri batarya şarj ve deşarj sürelerini şebeke yoğun zaman ve yoğun olmayan zaman tarifelerine göre ve evin güç tüketimi alışkanlıklarına göre ayarlayabilir.

1.2 Hepsi Bir Arada Sistem (ESA Serisi)

资源 2.png


GoodWe montaj sürecini azami düzeyde basitleştirmek üzere tasarlanmış bir "Hepsi Bir Arada" hibrid sistem olan ESA Serisini gururla sunar. Ürün şu unsurlardan oluşur: bir hibrid inverter, bir batarya bankası ve modern bir kabin içinde bağlantıları önceden yapılmış bir sistem; ayrıca bağlantı cihazları ve ön ayarlı bir kablo yuvası içerir. Bunların sistemin montaj maliyetini %60'a kadar azalttığı tahmin edilmektedir!


Özellikler

Önceden Yerleştirilmiş Cihazlar: Entegre DC anahtarı, AC devre kesici (Şebekeye bağlantılı/Yedekleme), batarya devre kesici, anahtar kartı, toprak terminali ve iletişim ünitesi.
Bağlantıları Önceden Yapılmış Tasarım: Smart Meter cihazı, batarya ve AC devre kesici fabrikada önceden bağlanmış ve bağlantıları önceden yapılmıştır ve set son kullanıcılara ulaşır ulaşmaz yerleştirilmeye ve kurulmaya hazırdır.
Ön Ayarlı Kablo Yuvası: Sistem tasarımının bir parçası olarak yükler veya şebekeye giden harici fotovoltaik (PV) sistem ve akım transformatörü (CT) kablolarının yerleştirilebileceği bir kablo yuvası vardır.
Ayrıca ESA sistemi yük beslemeyi yedeklemeden şebekeye aktarmak için kullanılan bir AC yükü bypass anahtarı ile donatılmıştır; bypass anahtarı ek bir harici devre kesici ve anahtar kartının bağlanması yoluyla hızlı kapatma korumasını gerçekleştirir.

GoodWe Hibrid Portföyü资源 2.png
资源 1.png

2. AC akuple retrofit çözümü

Şebekeye bağlantı ve yedekleme işlevi entegre
Şebekeye bağlantılı sistemleri hibrid sistemlere dönüştürme

2.1 Tipik Uygulama

İç Tüketimi Arttırma: Gündüz fotovoltaik sistem dizisinden gelen elektrik kişinin iç tüketimi için kullanılır. Fazlalık ise bataryaları şarj etmek için kullanılır ve bunlar da gece yükleri için güç verebilir. Enerji depolama teknolojilerinin kullanımı iç tüketim oranını %95'e kadar getirebilir.
Kritik Yükler için Yedekleme Sağlayın: Şebeke kesilmesi durumunda hibrid inverterin yedekleme işlevi buzdolabı, yönlendirici, lamba, bilgisayar ve diğer temel cihazlar gibi kritik yüklere güç sağlayabilir. Sistem 10 milisaniye içinde otomatik olarak yedekleme moduna geçer.

Sistem Kablolama ve Çalışması

GoodWe AC akuple retrofit inverterleri şu temel unsurları tek bir birleştirilmiş ünite haline getirmiştir: güç inverteri, batarya şarjve deşarj işlevi, BMS iletişimi ve bypass ve yedekleme işlevi. Bu tür inverter mevcut şebekeye bağlı sistemleri hibrid sistemlere dönüştürmek ve yükseltmeyi kolay hale getirmek için tasarlanmıştır. Hem tek fazlı hem üç fazlı sistemler için uygundur ve ayrıca hem mesken hem ticari senaryolarda çeşitli markalardan solar ve rüzgar jeneratörleri dahil çeşitli güç kaynaklarıyla da uyumludur.


资源 2.png


Çalışma Modları

Hibrid sisteme benzer bir şekilde AC akuple retrofit inverterdeki varsayılan ayar PV oluşturmaya yüklere güç vermek üzere öncelik tanır ve sonra bataryayı şarj eder ve en sonunda varsa herhangi bir fazla gücü şebekeye aktarır. PV Master Uygulaması içinde kullanılabilen üç temel operasyon modu vardır. Yeni monte edilmiş bir hibrid sistemle temel bir fark fotovoltaik sistemin eğer bir elektrik kesilmesi olursa gündüz çalışmamasıdır. Bunun nedeni orijinal şebekeye bağlı inverterin şebeke arıza yaptığında çalışmaması ve kesinti devam ederken kritik yüklere sadece bataryanın güç vermesidir.

GoodWe Retrofit Serisi


资源 2.png资源 1.png

3. Genişletilmiş Çalışma Senaryoları


Temel işlevleri ve kapasiteleri temelinde GoodWe enerji depolama inverterleri çeşitli senaryolarda kullanılabilir. Aşağıdakiler en sık görülenlerdendir.

3.1 Paralelleme Senaryosu (Sadece ET Serisi)

Yeni üç fazlı ET inverterleri paralelleme çözümü özellikle daha yüksek kapasiteli PV depolama sistemleri için artan talebi karşılamak üzere tasarlanmıştır ve bunlar küçük ticari depolama sistemlerinin kurulumu için tamamen uygundur. Bu tür çözüm çoklu hibrid inverterin (maksimum 10 ünite) AC kısmını tek bir birleşmiş sistem haline entegre etmeyi içerir.

Sistem Kablolama ve Çalışması

SEC1000 (GoodWe Smart Energy Controller) kullanımı bir paralelleme senaryosu altında çalışırken tüm ünitelerin birbirine düzgün birşekilde bağlanmasını sağlamak için önerilir.


资源 2.png


Çalışma Modları

İnverter paralelleme senaryosuyla aynı prensibi izler; şebeke kullanılabilir olduğunda PV (fotovoltaik) sistemi, bataryalar ve yükler enerjiyi birleştirilmiş bir sistemde paylaşırlar. Bunun aksine elektrik kesildiğinde paralellenmiş sistem bağımsız ünitelere bölünür veburada PV ve bataryalar yedekleme gücü sadece karşılık gelen yüklere verirler.

3.2 Bölünmüş Faz Sistem Çözümü

Çoğu Avrupa standartları sisteminden farklılık oluşturan bir bölünmüş faz sisteminin tamamen farklı bir uygulama senaryosu vardır. Böyle bir şebeke için GoodWe şebeke tarafında hem 110 V hem 220 V yükleri entegre etmek üzere iki CT (akım transformatörü) içeren bir Smart Meter çözümü sağlar (aşağıya bakınız).


资源 2.pngGoodWe enerji depolama ES, EM ve EH serisi için geçerlidir.

3.3 Üç-Fazlı Hizmet Çözümünde Tek-Fazlı İnverter

GoodWe tek-fazlı hibrit inverterler, (net sıfır) yük tüketimini izlemek için üç-fazlı bir akıllı sayacın kullanıldığı tüm üç-fazlı şebeke sistemlerinde çalışabilir. Sistem, akü şarjını veya deşarj gücünü kontrol etmek için veriye dayalı kararlar uygulayabilir. Bu çözüm, şebekeye enerji verme gereksinimi bulunmayan üç-fazlı ev bağlantılarında kullanılabilir.


资源 2.png


GoodWe enerji depolama ES, EM ve EH Serileri uygulanabilir.

3.4 Solar kapasite arttırma çözümü

Solar kapasite artışı solar enerjiyi depolama sistemlerini çok çekici hale getiren bir özelliktir çünkü gereken yatırımıazaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda hem tek hem üç fazlı sistemlerde daha yüksek güç tüketimi paternlerineuyum sağlamayı mümkün kılar. Bu çözüm türü GoodWe ES, EM, EH ve ET Serisi için uygundur. Ayrıca her solar inverter markasıyla çalışabilir.

Sistem Kablolama ve Çalışması资源 2.png


Bu çözüm hem hibrid hem retrofit işlevleri tek bir sisteme entegre eder. Hem şebekeye bağlantılı sistemler hemhibridlerde hem yedekleme yüklerine elektrik sağlamak hem de şebekeye gücü vermeden önce bataryayı şarj etmekiçin solar enerji kullanılır. Böyle bir solüsyonu uygulayarak sistem yükler için daha güvenilir bir enerji kaynağı sağlarken bataryayı şarj etmek için de yeterli bir yeşil enerji kaynağı sağlamış olur.İndirilenler

Haberlere yazın
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS