CHOOSE YOUR LANGUAGE
Close

LATAM

Latin America

Español
Português
English

EMEA

APAC

Asia Pacific

中文
English
한국어
 DİL
CHOSSE YOUR LANGUAGES
LATAM
Latin America
Español
Português
English
EMEA
Europe,Middle East & Africa
English
Deutsch
Español
Português
Italiano
Türkçe
Nederlands
APAC
Asia Pacific
中文
English
한국어

Anasayfa

Hakkımızda >

Ürünler >

Servis ve Destek >

Solar Akademi

Iletişim

DİĞER YASAL TALİMATLARGOODWE tarafından verilen garantiye ek olarak, sipariş taraflarının bu üretici garantisinden ve uzatılmış garantilerden olumsuz şekilde etkilenmeyen yasal garanti talepleri vardır. Garantiler, zorunlu yasal hükümler, iyi niyet adına bir sorumluluk sağlamadığı sürece, standart garanti şartlarında belirtilen haklardan veya genişletilmiş garantilerden başka herhangi bir iddiayı kapsamaz.


COĞRAFİK KAPSAMBu Garanti Şartları ve Koşulları, GOODWE ve doğrudan alıcı arasında özel olarak belirlenmiş garanti şartları ve koşulları olmadıkça, GOODWE'den, Uluslararası pazarda belirlenen satın alma siparişlerinde belirtilen satış ve kurulum için orjinal olarak satın alınan cihazlar için geçerlidir.


GARANTİ SÜRESİ BİTTİĞİNDE SERVİS HİZMETİ •  Garanti kapsamı dışında olan cihazlar için GOODWE, herhangi bir / tüm olabilen son kullanıcı için yerinde servis ücreti, parça, işçilik ücreti ve lojistik ücret talep edebilir:

 •  Yerinde katılım ücreti: Teknisyenin sahaya katılması için seyahat ve zaman maliyeti.

 •  Parçalar: Yedek parçaların maliyeti (uygulanabilecek herhangi bir nakliye / yönetici ücreti dahil).

 •  İşçi: Arızalı ürünü tamir eden, bakımını yapan, yükleyen (donanım veya yazılım) ve hata ayıklayan teknisyen için işçilik ücreti alınır.

 •  Lojistik ücreti: Arızalı ürünler kullanıcıdan Goodwe’ye gönderildiğinde ve/veya onarılan ürünler Goodwe’den kullanıcıya göderildiğinde teslimat maliyeti ve diğer türetilmiş giderler.


GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAAşağıdaki durumlar cihazların arızalı olmasına neden olabilir, GOODWE’nin standart garantisi veya uzatılmış garantiler kapsamında değildir:

 •  Ürün garanti süresi sona ermiştir (ek garanti kapsamı sözleşmeleri hariç)

 •  GOODWE talimatlarının aksine kurulum, işletme ve bakım nedeniyle oluşan arızalar veya hasarlar

 •  GOODWE’de yetkili olmayan kişi tarafından sökme, onarım veya değişiklik

 •  Tahmin edilemezlik faktörleri, insan faktörleri veya fırtınalı hava, sel, yıldırım, aşırı gerilim, haşere ve yangın vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebep örnekleri nedeniyle oluşan hatalar veya hasarlar.

 •  Ürün değiştirildi, tasarım değiştirildi veya GOODWE tarafından onaylanmayan parçalar değiştirildi

 •  Vandalizm, gravür, etiketler, geri dönüşü olmayan işaretleme veya kirlenme veya hırsızlık.

 • Normal aşınma ve yıpranma

 •  Güvenlik yönetmeliklerine uyulmaması (VDE, IEC, vb.))

 •  Ürün kalitesi sorununa bağlı olmayan diğer sebeplerden kaynaklanan hatalar veya hasarlar

 •  Nakliye sırasında meydana gelen hatalar.

 •  Pas, karma ortamın neden olduğu cihaz muhafazasında deformasyonlar.

 •  Deniz kıyılarına / tuzlu suya veya diğer agresif ortamlara veya çevresel koşullara maruz kalmanın neden olduğu hatalar veya hasarlar.

 •  Kazalar ve dış etkiler

Satın alma ürünlerinin veya önceki hizmet ücretinin talep eden kişi tarafından gecikmiş bir ödemesi varsa, talep eden ve temsilcisinden gelen tüm talepler, hizmet ücretinin ödenmesi durumunda üretici garantisi ve genişletilmiş garantiler ile ele alınacaktır. Bu durumda, hak talebinde bulunan kişinin ileride tazminat talebi bulunabilir.


GARANTİ KOŞULLARISadece GOODWE’nin ürünlerini satın alan ve ilk kez faaliyete geçiren alıcılar ve ilk alıcılardan tüm tesislerini satın alan alıcılar veya teknik temsilcileri bu Garanti ve Uzatılmış Garanti kapsamında GOODWE’ye karşı hak iddia edebilirler. İkinci elden bireysel GOODWE’nin ürünlerini satın alanlar artık hak talebi edemezler.

Cihaz, garanti süresi içinde ürün talimatında belirtildiği gibi, normal çalışma koşullarında işçilik veya malzeme kusuru nedeniyle arızalanırsa, talep sahibi, GOODWE tarafından talep edilen standart talep formu olarak kısa bir hata açıklaması raporunu veya yeterli bilgiyi rapor eder. GOODWE servis ekibine, GOODWE www.goodwe.com web sitesinde bulunan telefon / faks / e-posta yoluyla yerel GOODWE servis merkezlerine talep formunu doldurma konusunda yardımcı olun, garanti talebini işlemek için talep formu buradan da indirilebilir .

GOODWE'nin GOODWE'nin garanti şartları kapsamında nitelikli bir hak talebi davası açmasına yardımcı olmak için kusurlu cihazla ilgili aşağıdaki bilgiler veya belgeler sağlanmalıdır:

 •  Kişinin adı, şirketin adı, telefon numarası, e-posta, iletişim adresi ve gönderi adresi de dahil olmak üzere davacının iletişim bilgileri

 •  Ürün (ler) modeli (leri), seri numarası (lar), kurulum tarihi ve arıza tarihi de dahil olmak üzere tüm kusurlu ürün (ler) bilgileri

 •  PV panellerin markası, modeli ve sayısı dahil yükleme bilgileri; Arızalı ürün enerji depolama sistemi ise, pillerin markası ve modeli de gereklidir

 • LCD ekranda (varsa) hata mesajı ve hata / hata ile ilgili ek bilgiler

 •  Hatadan önceki eylemlerin açıklanması

 •    Önceki iddiaların ayrıntılı bilgisi (varsa)

GOODWE, arızaların kökünü bulmak için yerinde inceleme yapabilir. Davacı, GOODWE'den veya yetkili üçüncü şahıstan teknisyen tarafından yapılan denetimin erişimini, zamanını ve güvenliğini sağlama sorumluluğuna sahiptir. GOODWE teknisyeninin bunu yapmanın güvensiz olduğunu düşünmesi için siteye girmeme hakkını saklı tutar. Hak talebinde bulunan kişinin erişim, zaman veya güvenlik konusundaki hatası nedeniyle başarısız bir denetleme hak talebinde bulunan kişiye aittir. Cihaz GOODWE standart garantisi ve ya uzatılmış garanti süresi boyunca başarısız olurken,

 •  GOODWE'ye döndü ve tamir edildi;

 •  Yerinde GOODWE veya yetkili üçüncü taraf tarafından tamir edilmiş;

 •  En son ürün yazılımını içeren yenilenmiş bir cihazla değiştirildi(orjinal model mevcut değilse, GOODWE, eşdeğer bir değer değişimi saklama hakkını saklı tutar).

Cihaz garanti süresi içerisinde değiştirilirse, kalan garanti süresi otomatik olarak yedek üniteye aktarılacaktır. Garanti süresi, değişimden sonraki bir yıldan azsa, tam bir yıllık garantiye uzatılacaktır.

Daha fazla garanti talebi için satınalma faturaları uygun şekilde tutulmalıdır. Cihazların veya bileşenlerin geri taşınması için, orijinal veya eşdeğer ambalajında ambalajlanmalıdır. GOODWE, garanti çalışmaları için üçüncü tarafları kullanarak garanti servisini düzenleme hakkını saklı tutar. GOODWE’nin nakliyecisi, değiştirilen cihazı toplamasından önce, hak talebinde bulunanın bir aya kadar tutulması sorumluluğu vardır. Bazı bölgelerde, süre daha uzun sürebilir. Süresi boyunca değiştirilen kayıp cihaz, hak talebinde bulunan kişiye ücretlendirilir.

GOODWE standart garantisi ve uzatılmış garantiler, dayanıklılık veya aynı model-cihaz kullanılabilirliği garantisi olarak anlaşılmamalıdır. GOODWE'nin işçilik için yalnızca maliyetini ve cihazların işleyişini yeniden elde etmek için materyalleri kapsamaktadır. Arızalı cihazın taşınması ve değiştirilmesi, GOODWE personelinin seyahat ve konaklama masrafları, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin personelinin masrafları veya GOODWE'den izin almadan herhangi bir tarafın dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm diğer masraflar, sınırlı olmayan diğer tüm maliyet, standart garanti veya genişletilmiş garantiler kapsamında değildir

Ayrıca, kusurlu cihazdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlar için tazminat talepleri, standart garanti veya uzatılmış garantiler kapsamında değildir. GOODWE'den satın alınmayan eşyaların veya sarf malzemelerinin ve düzenli yıpranmaya maruz kalan parçaların zararları GOODWE tarafından karşılanmamaktadır.

GOODWE ve müşterileri arasındaki bireysel anlaşmada, aşağıdaki ülkeler ve bölgelerde, ilgili adalar ve denizaşırı bölgeler hariç olmak üzere, sözleşmeler, vergiler, gümrük ve gümrük vergileri, kusurlu cihazlar ve değiştirmeler dahil ulaşım masrafları, seyahat ve GOODWE personeli veya GOODWE tarafından yetkilendirilmiş üçüncü tarafın konaklama maliyeti, Yedek Parça Kullanılabilirliği Garantisi hariç GOODWE Üretici Garantisi ve Uzatılmış Garanti kapsamındadır.


Avustralya

Türkiye

Hindistan

Türkiye

Birleşik KrallıkYEDEK PARÇA KULLANILABİLİRLİK GARANTİSİGOODWE, tüm invertör ürünleri için üretici garantisinden sonra isteğe bağlı yedek Parça kullanılabilir Garanti sağlar. Bu süre zarfında, arıza invertörünün değiştirilmesi için sadece yedek invertörün donanım maliyetleri GOODWE tarafından karşılanacaktır. Sevkıyat sahibinin, yükleyicinin veya herhangi bir üçüncü tarafın, GOODWE'nin yerinde vergisi, vergi ve harçlarının doğrudan ve dolaylı işgücü maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ekstra masraflar Yedek Parça Müsaitlik Garantisi kapsamında değildir. . Birincisinde satın alınan Uzatılmış Garanti ve Yedek Parça Kullanılabilirliği Garantisi için indirimli fiyat vardır. Üretici garantisi 24 aydır. Daha fazla bilgi içeren garanti uzatma fiyat listesi GOODWE Satış'tan temin edilebilir.


UZATILMIŞ GARANTİİnvertörler için (GOODWE NS SS DNS DS DT SDT LVDT MT BP SBP ES EM ET serisi) garanti, üretici garantisi geçerlilik tarihinden itibaren 48 ay (4 yıl) içerisinde aşağıdaki gibi genişletilebilir. Satın alınan uzatılmış garanti, herhangi bir zamanda farklı veya aynı süre ile başka bir uzatılmış garantiye uzatılamaz veya indirgenemez.


Series of Inverters

Mevcut Genişletilmiş Garanti Süresi (üretici dönemi dahil)

NS, SS, DNS, DS, DT, SDT, LVDT, MT

7, 10, 12, 15, 20, ve 25 yıl

BP, SBP, ES, EM, ET


10 yıl


STANDART GARANTİJIANGSU GOODWE GÜÇ KAYNAĞI TEKNOLOJİSİ Co, Ltd (bundan böyle GOODWE olarak anılacaktır) NS SS DNS DS DT SDT LVDT MT HF ES EM ET SBP SB serisi invertörler, bir önceki üreticiden 60 ay (5 yıl) üretici garantisi ile standart olarak gelir. Aşağıda ki iki tarih:

1) ilk kurulum tarihi;

2) GOODWE gelen sevkiyat sevk tarihinden sonra 6-ay yanı sıra aksesuar ürünleri Antenna, WIFI Kiti, EzConverter, EzMeter ve EzLogger içerir, EzLogger Pro aynı koşullar altında üreticinin 24 ay (2 yıl) garanti ile standart olarak gelir.


Send Message