ELIGE TU IDIOMA
Close
DİL
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia PacificGüç Siniri Çözümleri资源 1.png

ON-GRID İNVERTER İÇİN
GÜÇ SINIRI ÇÖZÜMÜ资源-1.png

İnverter Gücünü Sınırlandırma资源 9.png DC yükleme için geçerli olan ve yük bağlısenaryo olmadan inverter çıkış gücünüsınırlayın

Sınırlı yüzde, inverter Maks.çıkış gücü

İnverter ekranında sınırlama yüzdesiayarlanmalıdır

Ek cihaza gerek yok

资源-1.png

Şebekeye Satış Gücünü Sınırlandırma TEK FAZLI SİSTEM资源 9.png Yükleri bağlı olan tek fazlı sistemlereuygulanabilir

Sınırlı yüzde, şebekeye verilengüçtür

Sınırlama yüzdesi inverter ekranındaayarlanmalıdır

Bu işlevi gerçekleştirmek için ekbir cihaza ihtiyaç vardır
资源-1.png

Şebekeye Satış Güç Sınırı ÜÇ FAZLI SİSTEM – Sıfır Enjeksiyon

资源-1.png
Yükler bağlıyken üç fazlı sıfır enjeksiyonsistemine uygulayın
Tek inverter sisteminde, şebekeye satış limityüzdesi inverter ekranında ayarlanır
Bu işlevi yürütmek için ek bir cihazaihtiyaç vardır
Birden fazla evirici sistemde, dışa aktarma sınırı yüzdesi Promate adlı yazılımda ayarlanır


Şebekeye Satış Güç Sınırı ÜÇ FAZLI SİSTEM - Belirli Enjeksiyon Miktarı资源-1.png
Yükler bağlıyken üç fazlı sistemde Şebekeyesınırlı enjeksiyon yapılmasına izin verin
Tek inverter sisteminde, şebekeye satış limityüzdesi inverter ekranında ayarlanır
Bu işlevi yürütmek için ek bir cihazaihtiyaç vardır
Birden fazla evirici sisteminde, dışa aktarma sınırı yüzdesi Promate adlı yazılımda ayarlanır


Şebekeye Satış Güç Sınırı ÜÇ FAZLI SİSTEM - Her fazda sıfır enjeksiyon资源-1.png
Yükler bağlı olarak her faz sisteminde üç fazlısıfır enjeksiyona uygulayın
Tek üç fazlı inverter sisteminde, şebekeye satışlimit yüzdesi inverter ekranında ayarlanır
Ek bir cihaz ve özel yazılımBu işlevi yürütmek için gerekli
Birden fazla evirici sisteminde, dışa aktarma sınırı yüzdesi Promate adlı yazılımda ayarlanır
资源 1.png

FARKLI SENARYOLARDA ŞEBEKEYE SATIŞ
GÜÇ SINIRI FONKSİYONU NASIL YAPILIR


İnverteri ARC (Anti Ters Akım) veya ARC Fonksiyonu olmadannasıl ayırt edebilirim

Bu alan için fonksiyonel kombinasyonlar

1 ARC + DRED / Uzaktan kapatma
2 Sadece Uzaktan kapatma
3 Hiçbir şey
4 Tek fazlı eviricilerde ARC işlevi Tigo'nun CCA işleviyle uyumsuzdur. Üç fazlı eviricilerde, bu işlevler aynıanda uygulanabilir.


ARC Çözümü ile Tekli NS / DNS İnverteri资源 8.png

CT90 için yük akımı 90A'yı geçmemelidir. Bu cihazyalnızca GoodWe'den edinilebilir.
CT90-5 standart seçeneği 5 metrelik bir CT kablosu içerir.30 metrelik CT kablolu CT90-30 isteğe bağlıdır.


ARC Çözümü Olmayan Tekli NS / DNS İnverteri资源 8.png

GM1000 gereklidir ve yalnızca GoodWe'den edinilebilir.Yük akımı 120A'dan az olmalıdır.
GM1000 RJ45 konektör çıkarılabilir ve RS485 kablosuile değiştirilebilir (RS485 A - GM1000 2 bağlantı noktası,RS485 B - GM1000 1 bağlantı noktası). GM1000bağlandıktan sonra, RS485 izleme imkansız olacaktır.WiFi veya LAN mevcuttur.


ARC Çözümü ile Tekli XS / MS İnverter资源 8.png

CT90 gereklidir ve yalnızca GoodWe'den alınabilir. Yük akımı 90Adaha az olmalıdır.
5 metre CT kablolu CT90-5 standart, 30 metre CT kablolu CT90-30isteğe bağlıdır. ARC fonksiyonu olmayan XS / DSS / MS, şebekeyesatış güç limiti fonksiyonunu elde etmek imkansızdır.


ARC veya SMT / MT İnverter SolüsyonluTek SDT G1 / SDT G2 / DT资源 8.png

GM3000 gereklidir ve yalnızca GoodWe'den edinilebilir. Yük akımı her fazda 120A'dan az olmalıdır.
GM3000 RJ45 konektör çıkarılabilir ve RS485 kablosu ile değiştirilebilir (RS485 A - GM3000 2 bağlantı noktası, RS485 B - GM30001 bağlantı noktası).
ARC fonksiyonu olmayan SDT G2, şebekeye satış güç limiti fonksiyonunu elde etmek imkansızdır.
GW80K-MT ve GW80KLBF-MT'nin çıkış akımı 120A'dan yüksek olduğundan, bu iki model için çözüm SEC1000 olmalıdır.

资源 8.png


CT90 / GM1000 / GM3000'in CT çapı 16 mm'dir
CT90 / GM1000 / GM3000'in reaksiyon süresi 100ms'den az
Maks. CT90 için akım 90A'dır. Maks. GM1000 ve GM3000 için akım her fazda 120A'dır. Yüklerin toplam akımı veya anakesici akımı 90A veya 120A'dan yüksekse, CT90 / GM1000 / GM3000 yerine SEC1000'i seçmelisiniz.


ARC Çözümü Olmayan Tek SDT G1 / DT İnverter


资源 8.png

SEC1000 gereklidir ve yalnızca GoodWe'den edinilebilir. CT oranı her fazda 250 / 5A olmalıdır.
CT, GoodWe veya diğer üçüncü taraflardan satın alınabilir.


SDT G1 / SDT G2 / DT / SMT / MTÇoklu İnverter Senaryosu Çözümü


资源 8.png

资源 9.png SEC1000 gereklidir ve yalnızca GoodWe'den edinilebilir.CT oranı XXX / 5, gerçek koşullara dayalı olmalıdır.

CT, GoodWe veya diğer üçüncü taraflardan satın alınabilir.Birden Çok Evirici için Dışa Aktarma Güç Sınırı İşleviniEtkinleştirmek için Yazılım Ayarını Tanıtın


1. "EzLogger Pro” yu seçin
2. "Bağlantı Başarılı” ve seri No. ve Sürümgörüntüleninceye kadar bekleyin.
3. İnverter SN'yi kontrol etmek için 'Yenile'yi tıklayın
4. İzlemeyi yapılandırma talimatları
a. Sistem parametrelerini ve CT oranını ayarlama
b. "Export Enab" I seçin
c. Güç, akım ve faz bilgileri görüntülenecektir
资源 9.png
资源 1.png

HİBRİT İNVERTER ŞEBEKEYE SATIŞ GÜÇ
SINIRI ÇÖZÜMÜ


Hibrit İnverter Sistem Şeması资源 8.png

Sadece hibrid inverter entegre şebekeye satışgüç sınır fonksiyonu
GoodWe akıllı sayaç gerekli
PV Master gelişmiş ayarında ayarlanması gerekir


ET Serisi için Her Aşamada Dengesiz Şebekeye Satış Güç Sınırı资源 8.png

Sadece ET inverteri dengesiz şebekeye satış güçlimiti fonksiyonu ile entegredir
GW10K-ET için her fazda dengesiz güç maks. 3.3kW
A GoodWe smart meter is required
Her fazdaki dengesiz güç limiti sadece şebeke çıkışı içindeğil, aynı zamanda yedek çıkış için de mevcuttur
PV Master gelişmiş ayarında ayarlanmasıgerekir
İndirilenler

Haberlere yazın
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS